Love Thoughts
Like Love Thoughts on Facebook Follow LoveThoughts on Twitter Pin Love Thoughts  Love Thoughts on You Tube  Stumbled Upon Love  Thoughts Share Love Thoughts on Google +  
31 Inspiring Thoughts Inviting Your Love to Grow 
 
 
HomePurchase Love ThoughtsRead Love ThoughtsShare LoveThoughts StoriesContact UsReview Shopping Cart
 

Kjærlighets Tanker

Velkommen til vårt arbeid i kjærlighet. Vi speider etter den kjærligheten som finnes, og ønsker å spre den der det trengs. Love Thoughts (Kjærlighetstanker) er våre observasjoner i hverdagen og invitasjoner til forsterkende/større kjærlighet. Hver kjærlighetstanke stammer fra et bibelsted, og hver og en har blitt lenket til sin inspirasjonskilde. Hele vårt konsept går ut på å oppspore kjærlighet i enhver situasjon, særlig i de situasjoner hvor kjærlighet er vanskelig å oppdage. Vær så snill å dele Love Thoughts (Kjærlighetstanker) med alle de du tror det kan være til gagn for. Og del gjerne dine opplevelser med oss. Tusen takk for din interesse!


Ikke vent inntil andre fortjener kjærlighet. Elsk dem nå.
(Johannes 15,12)Kjærlighet har ingenting med rettferdighet å gjøre.
(Johannes 15,9)Når du velger ikke å tilgi, lider alle rundt deg.
(Matteus 6,14-15)Er du misfornøyd med hva du får, se på hva du gir.
(Galaterne 6,7)Ingen kan tvinges til å elske i det lære vi å elskes.
Johannes 15,13Kjærligheten spør etter hva som kan gis, ikke etter hva som kan mottas.
(Johannes 3,16)Man trenger kjærlighet mest når han fortjener det minst.
(1 Peters Brev 4,8)Å elske er en avgjørelse en må ta hvert øyeblikk.
(Johannes 13,34)Mennesker bryr seg ikke om hvor mye du vet inntil de vet hvor mye du bryr deg.
(Johannes 5,32)Ordene du sier, og hvordan du uttrykker dem, viser din kjærlighet.
(Efeserne 4,29)Utseende skulle ikke ha noen betydning for vår kjærlighet.
(Romerne 12,9)Kjærlighet og kontroll hører ikke sammen.
(Efeserne 5,2)Nåde og medlidenhet er en daglig utfordring for vår kjærlighet.
(Efeserne 2,4)Å elske impliserer å innrømme sine feil.
(Jakob 5,16)Hvor det er kjærlighet, er det ikke rom hat eller hevn.
(Romerne 12,19-21)Når du velger å elske andre, er livet ditt meningsfylt.
(Romerne 13,10-14)Kjærlighet kan smelte selv de hardeste hjerter.
(Johannes 8,10-11)Alle ønsker å bli elsket betingelsesløst.
(Johannes 3,16) elske en annen starter med å vandre I deres spor.
(Hebreerne 4,14-16)Når du ikke har tid til å elske, har du heller ikke tid til å leve.
(1 Korintierne 13,13)Tilgivelse er den største og kjærligste av alle gaver.
(Efeserne 4,32)Når din kjærlighet er sterk, har du styrke til å elske selv dine fiender.
(Apg 7,60)Det er lett å elske I gode dager. Det er kjærlighet I onde dager som teller.
(2 Korintierne 12,10)Frykt hindrer oss i å leve. Kjærlighet frigjør oss til å nyte livet.
(1 Johannes Brev 4,18)Å elske krever noen ganger å ta sjanser.
(Efeserne 5,2)Et hjerte berørt av lidenskap er I stand til å tjene.
(Matteus 15,32)De som elsker kaster ikke bort tiden på kritikk.
(Matteus 7,3)Ydmykhet karakteriserer de som elsker.
(Filippenserne 2,3)Sinne roper noen ganger på oppmerksomhet. Kjærlighet gjør aldri.
(Romerne 12,10)Veien ut av de fleste mentale fengsler er å velge kjærlighet og tilgivelse.
(Efeserne 4,31-32)Elsk uten hykleri og vikarierende motiv. Elsk i enkle glede over å tjene andre.
(Romerne 12,9) Shopping cart provided by K9 Bytes, Inc.